SUSHI NIGIRI 2PZ

90.

NIGIRI SAKE

Salmone

€ 3,00

91.

NIGIRI SUZUKI

Branzino

€ 3,00

92.

NIGIRI KANI

Granchio, salsa teryaki

€ 2,50

93.

NIGIRI EBI

Gambero cotto

€ 3,00

94.

NIGIRI MAGURO

Tonno crudo

€ 4,00

95.

NIGIRI TAKO

Polipo, salsa teryaki

€ 4,00

96.

NIGIRI UNAGI

Anguilla, salsa teryaki

€ 4,00

97.

NIGIRI AMAEBI

Gambero crudo, salsa teryaki

€ 4,00

98.

NIGIRI AVOCADO

Avocado, salsa teryaki

€ 2,50

NIGIRI BURN 2 pz

99.

SAKE BURN

Salmone, salsa curry e teryaki

€ 4,00

100.

SUZUKI BURN

Branzino, salsa curry e teryaki

€ 4,00

101.

MAGURO BURN

Tonno, salsa curry e teryaki

€ 4,00

HOSSO MAKI 6 pz

102.

SAKE MAKI

Salmone crudo

€ 4,00

103.

TEKKA MAKI

Tonno crudo

€ 4,50

104.

EBI MAKI

Gambero cotto

€ 4,50

105.

KAPPA MAKI

Cetriolo

€ 3,00

106.

AVOCADO MAKI

Avocado

€ 3,00

107.

KANI MAKI

Granchio

€ 3,00

108.

SUZUKI MAKI

Branzino

€ 4,00

109.

RAPA MAKI

Rapa

€ 3,00

110.

MIURA HOSSO

Salmone cotto

€ 3,50

111.

TONNO HOSSO

Tonno cotto

€ 3,50

HURAMAKI 8 PZ

112.

URA CALIFORNIA

Granchio, avocado, maionese. Top: uova di pesce volante, salsa teryaki

€ 8,00

113.

URA TUNA

Tonno cotto e maionese, avocado. Top: mandorle, salsa teryaki, sesamo.

€ 9,00

114.

URA EBITEN

Tempura di gambero, insalata, maionese. Top: patatine, salsa teryaki, sesamo.

€ 9,00

115.

URA SALMONE

Salmone, avocado

€ 9,00

116.

VEGETARIAN ROLL

Cetriolo, rapa, avocado, insalata. Top: Salsa mango, sesamo

€ 7,00

117.

URA SPICY SAKE

Salmone, cetriolo. Top: salmone spicy, philadelphia, salsa spicy, tabasco, sesamo.

€ 9,00

118.

URA SPICY TUNA

Tonno, cetriolo. Top: tonno spicy, philadelphia, salsa spicy, tabasco, sesamo.

€ 10,00

119.

PHILADELPHIA ROLL

Salmone. Top: philadelphia, salsa teryaki, sesamo.

€ 9,00

120.

MIURA MAKI

Salmone cotto, philadelphia, avocado. Top: mandorle, salsa banana, sesamo.

€ 8,00

121.

SAKURA ROLL

Salmone fritto, phladelphia. Top: cipolla fritta, salsa curry, sesamo.

€ 9,00

122.

EXOTIC ROLL

Tempura di gambero, philadelphia. Top: mango, salsa mango.

€ 10,00

123.

TIGER ROLL

Tempura di gambero, maionese. Top: salmone crudo, salsa teryaki

€ 10,00

124.

RAIBOW ROLL

Tempura di gambero, insalata, avocado. Top: pesce misto, salsa teriaky

€ 10,00

125.

TORI PHILADELPHIA

Pollo fritto, philadelphia, avocado. Top: cipolla fritta, salsa curry, sesamo

€ 11,00

126.

MAKI SPECIAL BURN

Tempura di gambero, avocado, maionese. Top: salmone scottato, salsa teryaki

€ 10,00

127.

GAMBERI ROLL

Gambero cotto, maionese, avocado. Top: gambero cotto, salsa teryaki, sesamo.

€ 10,00

128.

GRANCHIO ROLL

Granchio fritto, avocado, maionese. Top: sesamo, salsa curry.

€ 9,00

129.

TUNA ROLL

Tonno crudo, avocado. Top: tonno crudo, salsa al tartufo

€ 11,00

FUTOMAKI 8 pz

130.

FUTO MAKI

Salmone crudo, tonno crudo, granchio, avocado, philadelphia. Top: salsa curry

€ 10,00

131.

FUTO MAKI PISTACCHIO

Uovo cotto, avocado, alghe di soia. Top: oliva, salsa pistacchio, maionese.

€ 12,00

132.

HUNDO ROLL

Tonno cotto. Top: salmone crudo.

€ 10,00

HOSSO MAKI FRITTI 8 pz

133.

SAKE HOSSO FRITTO

Salmone. Top: philadelphia, salsa teryaki, sesamo.

€ 6,00

134.

EBI HOSSO FRITTO

Gamberi fritti. Top: phladelphia, salsa teryaki, sesamo.

€ 6,00

TEMAKI 1 pz

135.

TEMAKI SAKE

Salmone crudo, avocado, sesamo.

€ 4,00

136.

TEMAKI MAGURO

Tonno crudo, avocado, sesamo.

€ 4,00

137.

TEMAKI CALIFORNIA

Granchio, avocado, maionese, salsa teryaki, sesamo.

€ 3,00

138.

TEMAKI EBITEN

Gambero fritto, insalata, maionese, sesamo, salsa teryaki.

€ 4,00

139.

TEMAKI VEGETARIAN

Insalata, cetriolo, avocado, rapa, sesamo, salsa mango.

€ 3,00

140.

TEMAKI SPICY TUNA

Tonno, insalata, sesamo, salsa tabasco.

€ 4,00

141.

TEMAKI SPICY SAKE

Salmone, insalata, sesamo, salsa tabasco.

€ 4,00

142.

TEMAKI ANAGO

Anguilla scottata, avocado, sesamo, salsa teriyaki.

€ 4,00

143.

TEMAKI MIURA

Salmone cotto, philadelphia, insalata, sesamo, salsa teriyaki.

€ 4,00

144.

TEMAKI TONNO

Tonno cotto, maionese, insalata, sesamo, salsa teriyaki.

€ 4,00

145.

TEMAKI SAKE SOIA

€ 4,00

146.

TEMAKI TUNA SOIA

Tonno crudo, avocado, sesamo.

€ 4,00

TRAMEZZINI 4 pz

147.

TRAMEZZINO TONNO

Tonno cotto, maionese. Top: mandorle, sesamo, salsa teriyaki.

€ 6,00

148.

TRAMEZZINO MIURA

Salmone cotto, philadeplhia. Top: mandorle, sesamo, salsa teriyaki.

€ 6,00

GUNKAN 2 pz

149.

GUNKAN TOBIKO

Uova di pesce volante, alghe, salsa teriyaki

€ 3,00

150.

GUNKAN SAKE PHILADEPLHIA

Salmone crudo, philadelphia, sesamo, salsa teriyaki

€ 4,00

151.

GUNKAN SAKE

Salmone crudo, uova di salmone

€ 5,00

152.

GUNKAN IKURA

Uova di salmone, alghe

€ 4,00

153.

GUNKAN SUZUKI

Branzino crudo, tartar di branzino, sesamo, salsa teriyaki

€ 5,00

154.

GUNKAN AMEBI

Gamberi crudi, cetrioli, sesamo, salsa teriyaki

€ 5,00

155.

GUNKAN WAKAME

Wakame, sesamo, alghe

€ 3,00

156.

GUNKAN AN EBI

Gamberi cotti, alghe, sesamo, salsa teriyaki.

€ 5,00

157.

GUNKAN SALMONE

Salmone crudo, sesamo, alghe, salsa teriyaki.

€ 4,00

158.

GUNKAN MIURA

Salmone cotto, philadelphia, sesamo, alghe, salsa banana.

€ 3,00

159.

GUNKAN TONNO

Tonno cotto, maionese, sesamo, alghe, salsa teriyaki.

€ 3,00

160.

GUNKAN MAGURO

Tonno crudo, sesamo, salsa teriyaki.

€ 4,00

CHIRASHI
CIOTOLA DI RISO RICOPERTO

CHIRASHI
CIOTOLA DI RISO RICOPERTO

179-183

179.

SAKE DON

Salmone crudo, avocado, sesamo, salsa teriyaki

€ 7,00

180.

TEKKA DON

Tonno crudo, avocado, sesamo, salsa teriyaki

€ 8,00

181.

CHIRASHI VEGETARIAN

Insalata, cetriolo, rapa, avocado, sesamo, salsa teriyaki

€ 5,00

182.

CHIRASHI UNAGI

Anguilla scottata, avocado, wakame, salsa teriyaki, sesamo

€ 8,00

183.

CHIRASHI MISTI

Salmone crudo, tonno crudo, branzino crudo, avocado, sesamo, salsa teriyaki

€8,00

sushi misti

184-185

184.

SUSHI MISTI

4 pz Salmone roll, 4 pz Hosso sake, 4 pz Nigiri misti

€ 13,00

185.

SUSHI SASHIMI

4 pz Ura salmone roll, 1 pz Nigiri sake, 6pz Sashimi

€ 13,00

POKÈ

186-191

186.

TONNO CRUDO

Tonno crudo, peperoni, finocchi, fagioli, mandorle, semi di girasole, salsa teriyaki

€ 10,00

187.

SALMONE CRUDO

Salmone crudo, peperoni, cipolla, edamame, cipolla fritta, semi di zucca, salsa teriyaki

€ 9,00

188.

GAMBERI COTTI

Gamberi cotti, insalata, cipolla, semi di zucca e di girasole, salsa teriyaki

€ 10,00

189.

TONNO COTTO

Tonno cotto, peperoni, cipolla, ceci, insalata, semi di girasole, salsa teriyaki

€ 8,00

190.

POLIPO MARINATO

Polipo marinato, peperoni, cipolla marinata, avocado, cipolla fritta, semi di girasole, salsa teriyaki

€ 10,00

191.

SPIGOLA

Spigola, peperoni, cipolla marinata, avocado, pomodoro, semi di zucca, mandorle, salsa teriyaki

€ 8,00

BARCA

192-193

192.

BARCA PICCOLA 26 PEZZI

1 Gunkan, 4 Nigiri misti, 4 Uramaki la salmon roll, 8 Hosso maki fritti, 9 sashimi misti

€ 18,00

193.

BARCA MEDIA

5 Gunkan, 10 Nigiri misti, 8 Uramaki al salmon roll, 8 Hosso maki fritti, 12 Sashimi misti

€ 32,00